۵ خرداد ۱۳۹۷
قطع قاعدگی - میترانیتا

قطع قاعدگی

اصطلاح پزشکی که برای قطع قاعدگی یا توقف عادت ماهانه استفاده می‏‌شود، آمنوره است. آمنوره زمانی اتفاق می‏‌افتد که عادت ماهانه در زنی که در سن باروری است قطع ‏شود.
۵ خرداد ۱۳۹۷
مشکلات عادت ماهانه - میترانیتا

مشکلات عادت ماهانه

به طور طبیعی عادت ماهانه یا قاعدگی در اکثر دختران بین ۱۲ تا ۱۳ سالگی آغاز می‏‌شود. در این بین ممکن است مشکلاتی در عادات ماهانه وجود داشته باشد که دراین مقاله به آنها می پردازیم.