احساس گرمای شدید در بارداری

۱ خرداد ۱۳۹۷
بارداری: هفته هفتم - میترانیتا

بارداری: هفته هفتم

در هفته هفتم، دست‌‏ها و پاهای جنین در حال رشد هستند ولی بیشتر از اینکه شبیه دست و پاهایی کوچک باشند، شبیه پارو هستند. جنین در حال حاضر چیزی شبیه به یک دم کوچک دارد که استخوان دنبالچه است.