۴ شهریور ۱۳۹۷
انتقال کرم حلقوی عفونتی - میترانیتا

انتقال کرم حلقوی عفونتی

کرم حلقه‌ای پوست سر و ریش ممکن است شبیه شوره سر با پوسته‌پوسته‌های مرده پوست روی مو یا ریش باشد پس اگر ریزش مو یا خارش دارید یا پوست سرتان پوسته‌پوسته شده است، بهتر است که به پزشک مراجعه کنید