۱ خرداد ۱۳۹۷
بارداری: هفته بیست و سوم - میترانیتا

بارداری: هفته بیست و سوم

در هفته بیست و سوم جنین بیش از ۲۸ سانتی‌‏متر قد و ۴۵۴ گرم وزن دارد و حرکات او از زیر لباس قابل ‏مشاهده است. رادیو را روشن کنید و به موسیقی گوش دهید. جنین با داشتن احساسات کنونی، حتی متوجه رقصیدن شما می‏‌شود.
۱ خرداد ۱۳۹۷
بارداری: هفته دوازدهم - میترانیتا

بارداری: هفته دوازدهم

حرکات جنین در هفته دوازدهم غیرارادی می‏‌شوند. او انگشتان دست خود را باز و بسته می‏‌کند، انگشتان پا را حلقه می‏‌کند، ماهیچه‌های چشم خود را به هم فشار می‌‏دهد و با دهان خود حرکات مکشی انجام می‌‏دهد.
۱ خرداد ۱۳۹۷
بارداری: هفته ششم - میترانیتا

بارداری: هفته ششم

در هفته ششم بینی، دهان و گوش‏‌های جنین شروع به رشد می‏‌کند. اگر می‌‏توانستید داخل رحم خود را مشاهده کنید، یک سر بزرگ و چند نقطه تیره‌رنگ می‌‏دیدید که چشم‏‌ها و گوش‏‌های جنین در آن شروع به رشد خواهد کرد.