سندرم تحریک بیش از حد تخمدان

۴ خرداد ۱۳۹۷
لقاح خارج رحمی - میترانیتا

لقاح خارج رحمی

لقاح خارج رحمی یکی از چند روش موجود برای کمک به زوج‌هایی است که مشکلات باروری دارند. در طول انجام IVF، تخمک را با انجام جراحی از تخمدان زن بیرون می‌آورند و در آزمایشگاه با اسپرم بارور می‌کنند. سپس تخمک بارورشده را که حالا به آن جنین می‌گویند به رحم زن برمی‌گردانند تا رشد کند.