مصرف ویتامین‌ها در قاعدگی

۵ خرداد ۱۳۹۷
رژیم غذایی در دوران قاعدگی - میترانیتا

رژیم غذایی در دوران قاعدگی

در حین قاعدگی فشار رحم باعث ایجاد گرفتگی و درد می‌شود. درد قاعدگی در نیمی از زنان وجود دارد. برای کاهش و جلوگیری از گرفتگی و درد باید رژیم غذایی مناسبی داشته باشیم.