۳۰ خرداد ۱۳۹۷
مدیریت خشم کودکان - میترانیتا

مدیریت خشم کودکان

عصبانیت یکی از احساسات طبیعی انسان‌‌ها است و عصبانیت بیش‌از‌حد منجر به پرخاشگری می‌شود. پرخاشگری کودک باعث ایجاد مشکلات جسمی و رفتاری می‌شود.