۵ خرداد ۱۳۹۷
قطع قاعدگی - میترانیتا

قطع قاعدگی

اصطلاح پزشکی که برای قطع قاعدگی یا توقف عادت ماهانه استفاده می‏‌شود، آمنوره است. آمنوره زمانی اتفاق می‏‌افتد که عادت ماهانه در زنی که در سن باروری است قطع ‏شود.
۵ خرداد ۱۳۹۷
خونریزی غیرطبیعی قاعدگی - میترانیتا

خونریزی غیرطبیعی قاعدگی

خونریزی غیرطبیعی قاعدگی یا قاعدگی نامنظم با قاعدگی طبیعی متفاوت است. قاعدگی نامنظم اکثراً کوتاه‌‏تر از ۲۱ روز یا بیشتر از ۳۶ روز است. اگر طول سیکل ماهیانه از ماهی به ماه دیگر متفاوت باشد، مثلاً یک دوره ۲۸ روزه، دوره دیگر ۴۰ روزه و دوره بعدی ۳۲ روزه باشد، قاعدگی نامنظم نامیده می‌‏شود.
۵ خرداد ۱۳۹۷
آمادگی برای اولین عادت ماهانه - میترانیتا

آمادگی برای اولین عادت ماهانه

شروع قاعدگی یک رویداد مهم در زندگی هر دختر است. خونریزی چند روز طول می‏‌کشد و حدوداً هر ماه اتفاق می‏‌افتد. برخی از دختران بعد از اولین عادت ماهانه و دیدن قطره خون خوشحال می‏‌شوند درحالی که برخی دیگر بعد از دیدن خون احساس سردر‏گمی و ترس می‏‌کنند.
۵ خرداد ۱۳۹۷
مشکلات عادت ماهانه - میترانیتا

مشکلات عادت ماهانه

به طور طبیعی عادت ماهانه یا قاعدگی در اکثر دختران بین ۱۲ تا ۱۳ سالگی آغاز می‏‌شود. در این بین ممکن است مشکلاتی در عادات ماهانه وجود داشته باشد که دراین مقاله به آنها می پردازیم.
۵ خرداد ۱۳۹۷
درد قاعدگی - میترانیتا

درد قاعدگی

در علم پزشکی به درد قاعدگی دیسمنوره می‏گویند. دیسمنوره اولیه همان دردی است که اکثر زنان قبل از قاعدگی یا در حین آن تجربه می‌کنند. دیسمنوره اولیه ۲ تا ۳ سال بعد از اولین پریودی پس از تخمک‏گذاری اولیه زنان شروع می‏شود.
۵ خرداد ۱۳۹۷
سیکل قاعدگی طبیعی - میترانیتا

سیکل قاعدگی طبیعی

سیکل قاعدگی ماهانه مجموعه‌ای از تغییرات بدن زن است که وی را برای بارداری آماده می‌کند. هر‏ماه دیواره جدیدی برای ایجاد تخمک در رحم رشد می‌‏کند. اگر تخمک بارور‏شده‌‏ای برای شروع بارداری وجود نداشته باشد، دیواره رحم فرو می‏‌ریزد و خونریزی آغاز می شود.