۳۰ خرداد ۱۳۹۷
نکاتی درباره تربیت کودکان - میترانیتا

نکاتی درباره تربیت کودکان

همیشه سعی کنید کودک خود را با توضیح‌دادن متقاعد کنید. سعی کنید منطقی، کامل و ساده با او صحبت کنید.
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
مدیریت خشم کودکان - میترانیتا

مدیریت خشم کودکان

عصبانیت یکی از احساسات طبیعی انسان‌‌ها است و عصبانیت بیش‌از‌حد منجر به پرخاشگری می‌شود. پرخاشگری کودک باعث ایجاد مشکلات جسمی و رفتاری می‌شود.
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
دروغ ‌گفتن کودکان خردسال - میترانیتا

چطور جلوی دروغ ‌گفتن کودکان خردسال را بگیریم؟

همه کودکان گهگاهی دروغ می‌گویند. اگرچه دروغ بخشی طبیعی از روند رشد کودک است، ولی والدین نباید دروغ ‌گفتن آنها را نادیده بگیرند.
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
چطور از رفتار خشن کودکان جلوگیری کنیم؟ - میترانیتا

چطور از رفتار خشن کودکان جلوگیری کنیم؟

کنارآمدن با برخی از رفتارهای کودکان واقعا کار سختی است. برخی از کودکان نمی‌توانند خشم خود را کنترل کنند و در بزرگسالی به مشکل برمی‌خورند.
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
تربیت کودکان خردسال - میترانیتا

تربیت کودکان خردسال

تربیت‌کردن به معنی اصلاح رفتار کودکان است. تربیت‌کردن فقط به معنی تنبیه‌کردن نیست. نباید کودکان را مجبور به پیروی از قوانین و اصول کنید. باید به آنها یاد دهیم که چطور با محدودیت‌ها کنار بیایند و نظم و انضباط را یاد بگیرند.