۱ خرداد ۱۳۹۷
بارداری: هفته پانزدهم - میترانیتا

بارداری: هفته پانزدهم

جنین در هفته پانزدهم با استفاده از مایع آمونیوتیک دم و بازدم را انجام می‌‏دهد و این فرآیند به رشد کیسه‌‏های هوا در ریه کمک می‏‌کند. پاها بزرگ‌‏تر از دست‌‏ها شده‌‏اند و جنین می‏‌تواند تمام مفاصل و اندام‌های خود را تکان دهد.
۱ خرداد ۱۳۹۷
بارداری: هفته دوازدهم - میترانیتا

بارداری: هفته دوازدهم

حرکات جنین در هفته دوازدهم غیرارادی می‏‌شوند. او انگشتان دست خود را باز و بسته می‏‌کند، انگشتان پا را حلقه می‏‌کند، ماهیچه‌های چشم خود را به هم فشار می‌‏دهد و با دهان خود حرکات مکشی انجام می‌‏دهد.