چه کسانی به شپش مبتلا میشوند

۲۷ مرداد ۱۳۹۷
شپش سر - میترانیتا

شپش سر

شپش سر حشره‌ای زرد مایل به قهوه‌ای یا خاکستری است که اندازه‌ای شبیه به دانه توت‌فرنگی دارد. این حشره از خون انسان تغذیه می‌کند که از پوست سر بیرون می‌آورد.