۵ خرداد ۱۳۹۷
آمادگی برای اولین عادت ماهانه - میترانیتا

آمادگی برای اولین عادت ماهانه

شروع قاعدگی یک رویداد مهم در زندگی هر دختر است. خونریزی چند روز طول می‏‌کشد و حدوداً هر ماه اتفاق می‏‌افتد. برخی از دختران بعد از اولین عادت ماهانه و دیدن قطره خون خوشحال می‏‌شوند درحالی که برخی دیگر بعد از دیدن خون احساس سردر‏گمی و ترس می‏‌کنند.
۵ خرداد ۱۳۹۷
سیکل قاعدگی طبیعی - میترانیتا

سیکل قاعدگی طبیعی

سیکل قاعدگی ماهانه مجموعه‌ای از تغییرات بدن زن است که وی را برای بارداری آماده می‌کند. هر‏ماه دیواره جدیدی برای ایجاد تخمک در رحم رشد می‌‏کند. اگر تخمک بارور‏شده‌‏ای برای شروع بارداری وجود نداشته باشد، دیواره رحم فرو می‏‌ریزد و خونریزی آغاز می شود.