هضم غدا در دستگاه گوارش

هضم غدا در دستگاه گوارش - میترانیتا
اشتراک‌گذاری...
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ماهیچه‌های دیواره روده کوچک با حرکات دودی به خرد شدن یا همان هضم شیمیایی غذا ادامه می‌دهند، هضم شیمیایی باعث می‌شود که غذا آماده جذب و وارد شدن به جریان خون باشد:

صفرا (مایع قلیایی سبزرنگ) از آب، مخاط، رنگ‌دانه‌های صفرا، نمک‌های صفرا و کلسترول تشکیل شده استدر کبد تولید می‌شود و در کیسه صفرا انباشته می‌شودکیموس را خنثی می‌کند و سلول‌های چربی را طی فرآیند امولسیون سازی می‌شکند و هضم می‌کند
شیره پانکراسپانکراسآنزیمی که در پانکراس یا همان لوز‌المعده تولید می‌شود و هضم پروتئین، کربوهیدرات‌‌ها و چربی را ادامه می‌دهد

تریپسین

ادامه‌دهنده هضم پروتئین‌ها که در معده و با پپسین شروع شده است

آمیلاز پانکراسی

ادامه‌دهنده هضم نشاسته و تأثیری مشابه آمیلاز بزاق دارد

لیپاز پانکراسی

لیپیدها را به اسید‌های چرب و گلیسیرین تبدیل می‌کند. پانکراس عملکرد درون‌ریزی نیز دارد به این ترتیب که انسولین از سلول‌‌های جزایر لانگرهانس در پانکراس ترشح می‌شود. انسولین نقش مهمی در فرآیند هضم دارد زیرا میزان قند خون را تنظیم می‌کند

شیره روده‌ایاز غدد روده کوچک ترشح می‌شودآخرین مرحله هضم را انجام می‌دهد به این معنی که قندهای ساده را به گلوکز و پروتئین را به اسیدهای آمینه تبدیل می‌کند

 

هضم کربوهیدرات‌ها به وسیله آنزیم‌های زیر کامل می‌شود:

  • مالتاز: مالتوز را به گلوکز تبدیل می‌کند
  • سوکراز: این آنزیم ساکارز را به گلوکز و فراکتوز تبدیل می‌کند

هضم پروتئین با آنزیم‌های پپتیداز کامل می‌شود این آنزیم‌ها زنجیره‌های کوتاه پلی‌پپتیدها را به اسیدهای آمینه تبدیل می‌کنند.

جذب غذای گوارش یافته

جذب غذای گوارش یافته در تهی‌روده و قسمت بیشتر آن در ایلیوم صورت می‌گیرد.

جذب از پرزهای روده انجام می‌شود. پرزهای روده با تعداد زیادی مویرگ‌های خونی پوشیده شده‌اند. هر پرز دارای رگ لنفی است که اسیدهای چرب و گلیسرول از آن عبور می‌کنند. قندهای ساده که از گوارش هیدرات‌های کربن به دست می‌آیند و اسیدهای آمینه که از گوارش پروتئین‌ها به دست می‌آیند از طریق پرزهای روده وارد جریان خون می‌شوند و از طریق سیاهرگ باب به کبد می‌رسند.

مواد حاصل از گوارش چربی به دستگاه لنفاوی روده‌ای می‌رود تا مولکول‌های چربی جذب شود. ویتامین‌ها و مواد معدنی از مویرگ‌های خونی پرزهای روده می‌گذرند و وارد جریان خون می‌شوند تا در عملکرد طبیعی بدن و متابولیسم سلول‌ها شرکت کنند.

مواد مغذی بدن چگونه هضم می‌شوند

وقتی که مواد مغذی وارد جریان خون شدند سلول‌های بدن آنها را جذب می‌کنند تا سوخت‌وساز انجام دهند:

گلوکزمحصول نهایی گوارش هیدرات‌های کربنانرژی مورد نیاز سلول‌ها را فراهم می‌کند
اسیدهای آمینهمحصول نهایی گوارش چربیبرای ساخته‌شدن بافت‌‌های تازه و ترمیم بافت‌‌‌های فرسوده استفاده می‌شود و تنظیم‌کننده آنزیم‌ها، پروتئین پلاسما و هورمون‌‌ها
اسیدهای چرب و گلیسیرینمحصول نهایی گوارش چربیاز آن برای تأمین گرما و انرژی بدن و همچنین تولید گلوکز استفاده می‌شود چربی‌هایی هستند که بدن به آن نیاز ندارد و از آن برای ساخت غشاء سلولی و ذخیره زیر پوست و اطراف اندام‌های حیاتی مانند کلیه‌‌ها و قلب استفاده می‌کند

 

وقتی بدن از تمام مواد مغذی استفاده کرد مواد غذایی گوارش نیافته به روده بزرگ می‌رود و از آنجا از بدن دفع می‌شود.

تهیه و ترجمه توسط تیم تولید محتوای میترانیتا

دیدگاهتان را بنویسید